In English

Effektivisering av 3D-processen inom anläggningsprojekt Förbättring av dataflödet från projektör till maskinstyrning

Jacob Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-73, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: 3D, terrain model construction, construction process, surveying, machine controlPublikationen registrerades 2011-11-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147979

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek