In English

Conflict Management How to manage functional conflicts within project teams

Martin Kinnander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-107, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Conflict, Management, Project, TeamPublikationen registrerades 2011-11-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147975

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek