In English

Design and evaluation of haptic feedback for in-vehicle touch screen

Anna Arasa Gaspar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147914

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek