In English

Fullskale-simulerng av bil-älgkollision med älgkadaver

Simulation of moose-car collision with moose cadaver

Gert Nilson ; Mats Y. Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1986. 76 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Moose Collision, Älgkollision, ÄlgolyckaPublikationen registrerades 2011-10-30. Den ändrades senast 2014-09-17

CPL ID: 147878

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek