In English

Evaluation of material models in LS-DYNA for impact simulation of white adipose tissue

Kristofer Engelbrektsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2011:46, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: white adipose tissue, LS-DYNA, material modeling, high strain rate, large strains, finite deformation, viscoelastic, fatPublikationen registrerades 2011-10-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147789

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek