In English

Wire cutting as a complement to drill and blast in vibration sensitive environments

NILS GUSTAFSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:111, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]