In English

Analysis of deformations in soft clay due to unloading

ARAZ ISMAIL ; FITSUM TESHOME
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:23, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147786

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek