In English

Drivers and barriers to renewable energy systems in Tanzania - perceptions of systems' workability among key stakeholders

Lars-Henrik Kullingsjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 61 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147783

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek