In English

Surface Active Silica Sols, Effect of PEG-Silica Interactions

Doruk Demircioglu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: silica, nanoparticles, Isobutyl silane, 3GTO-MPEG, covalent, bonding, PEG.Publikationen registrerades 2011-10-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147781

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek