In English

Phosphorus recovery from MSWI ash

Juan Du ; Siyang Yu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:129, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: phosphorus, recovery, acid leaching, evaluation, LCA.Publikationen registrerades 2011-10-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147778

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek