In English

Towards sustainable phosphorus management

Helena Borgestedt ; Ingela Svanäng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:124, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: phosphorus, phosphorus cycle, Material Flow Analysis, nutrient recycling, environmental quality objectives,Publikationen registrerades 2011-10-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147777

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek