In English

Hydraulic and hydrological simulations of sewer system in Majorna Area, Gothenburg

Shervin Shahvi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:48, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Sewer system, GIS MOUSE, hydraulic and hydrological simulation, leakagePublikationen registrerades 2011-10-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147774

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek