In English

Conceptual Design of Temporary Exhibition Platform and Smart Grid Exhibition for Siemens Urban Sustainability Centre

Oskar Karlsson ; Petter Polson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147731

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek