In English

Lava A.I. - Design of an Interactive Online Device

Marcus Hansson ; Per Tengstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147725

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek