In English

The influence of surfactant chemistry on flotation deinking

Rickard Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: surfactant, deinking flotation,CMC, cloud point, HLB molecular weight, dry fibrePublikationen registrerades 2011-10-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147707

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek