In English

Development of a procedure for the analysis of self-assembling peptides and peptide-polymer conjugates via FTIR, circular dichroism and dynamic light scattering

Sofia Andersson ; Maria Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147696

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek