In English

CFD simulation of flue gas flow in traditional Indonesian pottery furnace. Numerical study of heat and mass transfer phenomena, radiation and evaporation

Kristina Nilenius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147675

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek