In English

Failure demand at telefonbanken, SEB

Jesper Wallenius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:083, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147616

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek