In English

Microencapsulation technique for controlling biocide release from protective coatings

Alberta Mok
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: microencapsulation, controlled release, slow release, marine coatings, release measurements, biocidesPublikationen registrerades 2011-10-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147525

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek