In English

An in vitro evaluation of mesoporous titania implants

Hoda Mashadi Fathali
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: implant, mesoporous cubic, hexagonal, in vitro, titania, films, simulated body fluidsPublikationen registrerades 2011-10-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147521

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.