In English

An in vitro evaluation of mesoporous titania implants

Hoda Mashadi Fathali
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: implant, mesoporous cubic, hexagonal, in vitro, titania, films, simulated body fluidsPublikationen registrerades 2011-10-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147521

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek