In English

Kinetic study of carbon dioxide absorption by aqueous solutions of 2(methyl)-aminoethanol in stirred tank reactor. Experimental and numerical study of absorption process and mass transfer phenomena

Parisa Razmkhah Abharchaei
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147458

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek