In English

Energy Efficient Windows

Cristina García Linera ; Claudio Álvarez González
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:98, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Window, frame, glazing, spacer, low-emissivity coats, heat losses, solar radiation, thermal transmittance, thermal bridge, solar heat gainPublikationen registrerades 2011-10-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147444

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek