In English

Evaluation of energy improving exterior wall renovation measures for multifamily

Mikael Eriksson Andin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:118 , 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Million homes programme, Record years, Peak years, Exterior wall renovation, energy improvement, LCC, energy efficiency,Publikationen registrerades 2011-10-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147443

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek