In English

Modelling the Performance of Underground Heat Exchangers and Storage Systems

David van Reenen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:83, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Simulation, geothermal heat pumps, underground heat storage, thermal, whole building simulationPublikationen registrerades 2011-10-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147429

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek