In English

Evaluation of heat and moisture induced stress and strain of historic building materials and artefacts

Natalie Williams Portal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:82, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Coupled heat and moisture induced stress and strain, finite element method, COMSOL Multiphysics, predictive tools, historical buildings and artefacts, and climate changePublikationen registrerades 2011-10-19. Den ändrades senast 2015-08-25

CPL ID: 147425

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek