In English

Analysis of Methods to Calculate Air Infiltration for Use in Energy Calculations

Axel Berge
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:16, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: airtightness, air infiltration, energy calculation, energy use, infiltration models, statistical predictions, contamPublikationen registrerades 2011-10-19. Den ändrades senast 2014-11-10

CPL ID: 147421

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek