In English

Säsongslagring av solvärme

Seasonal storage of solar heating

Sara Landergren ; Niklas Skogsäter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:43, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Solvärme, solenergi, solfångare, säsongslager, miljonprogram, energieffektivisering, bergrumslager, groplager, lerlager, slangar i lera, borrhålslager, akviferlager, markvärmeväxlare, Vaniljgatan, värmelagerPublikationen registrerades 2011-10-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147418

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek