In English

Simulation of heat/cold storage integrated with a non-residential building using ground pipes

Lisa Olausson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:31, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Pipe, heat and cold storage, energy storage, energy performancePublikationen registrerades 2011-10-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147414

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek