In English

Studie av vakuumisoleringspaneler i ytterväggskonstruktioner

Study of vacuum insulation panels in exterior wall construction

Andreas Agstrand ; Leo Odby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:117, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Byggnadsfysik, Energieffektivisering, fukt, HEAT2, Höjdenvändan, Klimatskal, Köldbryggor, Vakuumisoleringspaneler, VIP, värmeisoleringPublikationen registrerades 2011-10-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147413

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek