In English

Erfarenhet från renovering

Experience from renovation

Andreas Wallgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:27, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: kunskap, erhållen kunskap, kunskapsöverföring, renoveringsprojektPublikationen registrerades 2011-10-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147412

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek