In English

En jämförande studie med inriktning mot ombyggnad

Wet area boards A comparative study focusing on conversion

Andreas Magnusson ; Mathias Nyberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:30, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: våtrumsskivor, GVK, BKR, BBV, Säkra VåtrumPublikationen registrerades 2011-10-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147410

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek