In English

Energieffektivisering på gott och ont - Studie av energiåtgång och materialtillverkning

Energy efficiency for better or worse - A study of energy consumption and material manufacturing

Martina Svensson ; Björn Svernling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:29, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Energieffektivitet, energipolitik, LEED, BREEAM, Miljöbyggnad, GreenBuilding, Svanen, lågenergihus, energiåtgång, materialtillverkning, VIP Energy.Publikationen registrerades 2011-10-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147391

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek