In English

Alternativ till glas i klimatskalet av byggnader

Alternatives to glass in the building envelope of buildings

Christian Gonta ; Viktor Hellmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:105, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Ljus Glas Aerogel Parans ETFE Lighttube Eden project PapyrusPublikationen registrerades 2011-10-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147379

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek