In English

To achieve zero defects at SKF Logistics Services Sweden loading area and hub area

Daniel Krstevski ; Zoran Todorovski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:092, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147227

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek