In English

Study of the acoustical performance of lightweight floors

Raul Pagán Munoz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:88, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: acoustics, vibration, radiation, waveguide, FEM, dispersion, wavenumber, lightweight floors, wooden floors, wave propagation, modes, mobility, periodic structure, pass-band, stop-bandPublikationen registrerades 2011-10-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147175

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek