In English

Bone-conducted ultrasonic hearing: can distortion product otoacoustic emissions confirm cochlear involvement?

Jennifer A Martin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:18, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: hearing, ultrasonic, otoacoustic, emission, cochlea, bone-conductionPublikationen registrerades 2011-10-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147171

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek