In English

The dependence of restorative qualities in simulated environments as function of audio-visual load variations

Maria Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:84, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: auditory stimuli, visual stimuli, effect size, noise sensitivity (Weinstein)Publikationen registrerades 2011-10-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147169

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek