In English

Business Model Innovation in Railway Industry for Emerging Market

Xi Chen ; Ragavendra Prabhakar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 67 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2011:029, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147168

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek