In English

How to remain successful in an increasingly competitive environment

Markus Koch ; Carl Saalman ; Joel Sjöqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 76 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147167

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek