In English

Developing a process for assessing market attractiveness in emerging industries and evaluating its usability

Marcus Brattås ; Filip Sandung
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 54 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2011:004, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147163

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek