In English

Service parts market for drilling equipment in China - a case study at Atlas Copco AB

Emil Tollvik ; Tobias Wigerud
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:065, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147150

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek