In English

Effect of adsorption of charged molecules on the structure of alginate gel - a QCM-D study

Negin Yaghini
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: biocompatibility, alginate gel, organic cations, APTMS treatment, QCM-D, polymeric filmPublikationen registrerades 2011-10-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147134

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek