In English

Evaluation of Scope Changes in Product Development Projects

Oscar Tenggren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-100, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Scope Changes, Product Development Projects, Impact, Causes, ManagingPublikationen registrerades 2011-10-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147126

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek