In English

Project-to-Project Learning in New Product Development Organization

Jarmen Jusovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-122, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Project learning, organisational learning, knowledge transfer, knowledge barriers and project managementPublikationen registrerades 2011-10-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147125

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek