In English

BIM for Project Managers How project managers can utilize BIM in construction projects

Rim Lahdou ; David Zetterman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-104, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: BIM, Building Information Modelling, project manager, project management, construction industryPublikationen registrerades 2011-10-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147119

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek