In English

Analysis of EEM project handbook Standardize project investment process to minimize risk for exceeding project budget and schedule

Erik Axelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-115, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Project management, standardisation, project process, project efficiencyPublikationen registrerades 2011-10-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147115

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek