In English

A methodology and algorithm for automatically classifying text documents to strategic intents

Robin Karmakar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 104 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147077

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek