In English

Process capability analysis for non-normal processes with lower specification limits

Duygu Korkusuz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:076, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147074

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek