In English

Transfer of experiences: How to become a learning organisation - A case study at Metso Power AB Göteborg

Marie Andréasson ; Michaela Blomén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:050, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147072

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek