In English

Management of non-conformance to avoid reoccurence of defects. A case study at Vestas Northern Europe, a part of Vestas Wind System A/S

Karl Henrik Tobias Wackerberg ; Anna Catarina Nirvin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147070

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek